Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja

Authors

Ahmad Hawassy
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 35 Jakarta Barat
Nicky Rosadi
Universitas Indraprasta PGRI

Keywords:

akhlak, kajian islam, kajian akhlak, aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah

Synopsis

Buku Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja ini, disajikan bukan untuk menambah terlebih memperluas bahasan kajian Islam dalam ilmu akhlak. Sebaliknya, kandungan buku akhlak ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian banyak literatur kitab-kitab akhlak klasik dan kontemporer. Kutipan-kutipan ini pun tak ubah layaknya setetes air dari lautan yang seakan tidak bertepi, ia tidak menawarkan janji untuk dapat menghapus rasa dahaga. Namun buku Kajian Akhlak dalam Bingkai Aswaja yang penyusun sodorkan ini setidaknya memberikan kontribusi sebagai bahan kajian untuk lebih meningkatkan ghirah dan kualitas budi pekerti kita. Paling tidak buku akhlak ini menggunakan edisi bahasa Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab yang menjelaskan tentang kajian-kajian akhlak.

Published

August 11, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.