Kajian Fiqih dalam Bingkai Aswaja

Authors

Ahmad Hawassy
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri 35 Jakarta Barat
Nicky Rosadi
Universitas Indraprasta PGRI

Keywords:

Fikih, Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah

Synopsis

Buku fikih ini, disajikan bukan untuk menambah terlebih memperluas bahasan kajian Islam dalam ilmu fikih. Sebaliknya, kandungan buku fikih ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Kutipan-kutipan ini pun tak ubah layaknya setetes air dari lautan yang seakan tidak bertepi, ia tidak menawarkan janji untuk dapat menghapus rasa dahaga. Namun buku fikih yang penyusun sodorkan ini setidaknya memberikan kontribusi untuk menjadi bahan kajian untuk lebih meningkatkan ghirah dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Paling tidak, buku ini menggunakan edisi full bahasa Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab yang menjelaskan tentang kajian-kajian fikih dengan harapan agar dapat menjangkau pembaca yang lebih luas dan mudah difahami oleh semua lapisan kaum muslimin di Indonesia.

Published

September 3, 2020

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.